Connect with us

Novosti

projekt: RCK Ruđer Bošković – Pasivna kuća na razini A+ energetskog razreda

Objavljeno

on

pogled na sivo narandžastu zgradu sa prozorima

Nova zgrada Regionalnog centra kompetentnosti Ruđera Boškovića u Zagrebu

fotografija muške osobe srednjih godina u odelu i sa naočarima
red. prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh.

Zgrada Regionalnog centra kompetentnosti Ruđera Boškovića (RCK) u Getaldićevoj ulici 4 u Zagrebu je namjenski hibridna dogradnja na krajnjem sjeveroistoku kompleksa zgrada istoimene Tehničke škole s oko 1000 učenika.

Zgrada RCK je prva u Zagrebu, Hrvatskoj i regiji projektirana i izvedena javnim financiranjem iz sredstava Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.) i Grada Zagreba, za obrazovnu namjenu, koja je izvedena na razini energetskog standarda pasivne kuće prema izvornoj definiciji, odnosno A+ energetskog razreda.

3D model zgrade
3D model dogradnje zgrade RCK. Aksonometrijski pogled s jugoistoka. Autor M. M. 2019.

Projekt potvrđuje da je takvim financiranjem i u Republici Hrvatskoj moguća gradnja zgrada bitno više energetske učinkovitosti od trenutno propisane. Takvom se gradnjom ujedno ostvaruje arhitektura s više ugodnosti; vrhunska toplinska, svjetlosna i zvučna ugodnost s izvrsnom kakvoćom zraka (indoor environment) uključujući sve zahtjeve održivosti i sigurnosti.

Arhitektonski koncept i oblikovanje

Vanjsko oblikovanje zgrade je proizašlo iz koncepta uporabe sunčeve energije na pasivan način. Istaka prvog kata iznad prizemlja, kao i lođa na 2. katu iznad 1. kata, na južnom pročelju onemogućavaju ulazak strmih ljetnih zraka sunca u prostore, a omogućavaju prihvat zračenja niskih zimskih zraka sunca za njihovu toplinsku akumulaciju u masivne podove i zidove zgrade.

Lepezasto isticanje sjevernog pročelja do paralele sa sjevernom međom parcele je projektantska gesta kojom se iščekuje produženje Ulice grada Vukovara. Sjeverno pročelje 2. kata je stoga paralelno s budućim koridorom Ulice grada Vukovara. Zato je projektiran i novi glavni ulaz sa sjeverne strane. Nova zgrada ima vlastiti kolni prilaz s Getaldićeve ulice i vlastito parkiralište. Ostvaren je i višenamjenski školski trg okružen postojećim zgradama i novom zgradom.

RCK Ruđera Boškovića je regionalni centar kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva. Dio koncepta projekta bio je oblikovanje interijera na način da se svi strojarski i elektrotehnički sustavi zgrade ostave vidljivima pa se zgrada ujedno može koristi i za potrebe nastave i stručne specijalizacije kao „živi laboratorij“.

Takvo oblikovanje je rezultiralo industrijskim stilom interijera, s vidljivim („natur“) betonima i svim vidljivim instalacijama elektrotehnike u metalnim cijevima, nadžbuknim tipkalima i kanalima s priključnicama, sigurnosnim instalacijama, cijevima i sklopovima ventilacije i dr.
Na istočnom pročelju je projektiran i izveden raster ugrađenih vanjskih LED rasvjetnih tijela kojeg će polaznici RCK moći koristiti za edukaciju programiranja različitih modusa dinamičke rasvjete.

S obzirom da je nastavni kurikulum RCK Ruđera Boškovića privlačan i profesionalcima, nova zgrada će se osim za nastavu srednjeg strukovnog obrazovanja koristiti i za specijalizacije.
Iz tog razloga zgrada osim praktikuma i predavaonica u prizemlju i na 1. katu, ima i akademis na 2. katu, koji sadrži sobe za smještaj gostujućih polaznika i predavača. Osim soba, u sklopu akademisa se nalaze kuhinja i blagovaonica.

Autori arhitekture su red. prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. i Mark Miščević, mag. ing. arch., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu, izvođač je tvrtka MDK Građevinar d.o.o., a nadzor vrši tvrtka Aksijal d.o.o.

stubište u prizemlju
Detalj stubišta u prizemlju.Foto Lj. M.

Energetska učinkovitost i instalacijski sustavi

Dio stropnog razvoda instalacija
Dio stropnog razvoda instalacija u praktikumu na 1. katu. Dva praktikuma se mogu spojiti u veliku dvoranu. Foto Lj. M.

Prema projektnom zadatku projektirana je zgrada energetskog razreda A+ prema definiciji pasivne kuće „klasik“ što zahtijeva obaveznu primjenu pet temeljnih principa, a uključenjem obnovljivih izvora energije postiže se i viša razina.

hodnik i harmonika pregradne stijene u prvom planu
Središnji hodnik i harmonika pregradne stijene u prvom planu. Foto Lj. M.

Strojarski sustav zgrade je izrazito složen. Koristit će se i za monitoring u znanstvene svrhe. Zgrada je opremljena sustavom mehaničke ventilacije s rekuperacijom, dizalicom topline zrak-voda, a izvedena je i priprema za bunarsku dizalicu topline voda-voda. Izvedeno je nekoliko tipova ventilacije (dobava zraka iz poda, sa zidova i sa stropa) za potrebe mjerenja i znanstvenih istraživanja.

razne instalacije
Detalj raznih instalacija i oznaka. Foto Lj. M.

Zagrijavanje zgrade je moguće podnim grijanjem i ventilokonvektorima, a izvedeno je i stropno grijanje i stropno hlađenje uz toplinsko aktiviranje betonske jezgre. Na ravnom krovu će se izvesti sunčani toplinski pretvornici za zagrijavanje PTV, a izvedena je i priprema za postavljanje fotonaponske elektrane s baterijama u budućnosti. Zgrada je u potpunosti automatizirana i opremljena centralnim nadzorno upravljačkim sustavom koji upravlja sustavima automatske regulacije strojarskih sustava, očitanja i praćenja potrošnje električne energije, upravljanja unutarnje i vanjske rasvjete, SOS poziva, vatrodojave, odimljavanja, praćenja proizvodnje električne energije u fotonaponskom sustavu itd. Projekte termotehničkih instalacija je izradio Hrastović inženjering d.o.o., a elektroinstalacija INEL d.o.o.

detalj stropa u hodniku sa instalacijama
Detalj stropa u hodniku.Foto Lj. M.

Rezultati energetskog monitoringa nakon postava krovnog sustava fotonaponskih pretvornika i vjetrogeneratora će utvrditi ukupno postignutu razinu energetske učinkovitosti. Predviđena je konačna razina A++ energetskog razreda prema definiciji pasivne kuće+.

plastične cijevi povezane u strojarnicu
Detalj strojarnice prije izolacije plastičnih cijevi. Foto Lj. M.

U zgradi RCK će se izučavati i energija vodika. Kao prvijenac za takve potrebe iz sigurnosnih razloga je izvedeno posebno vertikalno okno za spremište boca H2, koje je zbog energetskih razloga visoke energetske učinkovitosti toplinski izolirano kao i okna središnjeg vertikalnog razvoda ventilacijskog sustava i okna dizala, jer je u njima zrak vanjske temperature.

Pristupačnost i zaštita od požara

Pristupačnost je projektirana u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti pa su zadovoljeni svi potrebni prostorni, dimenzionalni i funkcionalni zahtjevi u unutarnjim prostorima s ugradnjom pristupačne opreme, a u okolišu su osigurana pristupačna parkirališna mjesta.

poslovni prostor sa stolovima i sa vidljivm instalacijama i betonskim interijerom
Vidljive instalacije i betoni u praktikumu. Foto Lj. M.

Zgrada je opremljena pristupačnim dizalom i pristupačnim sanitarijama, koje će se osim za potrebe nove zgrade koristiti i za potrebe postojećih zgrada kompleksa zahvaljujući fizičkoj povezanosti središnjih hodnika na svim etažama.

Funkcionalni zahtjevi za osiguranje pristupačnosti i sigurnosni zahtjevi za zaštitu od požara su djelomično utjecali na vanjsko oblikovanje zgrade. Istaka narančaste boje uz protupožarno stubište na istočnom pročelju od 1. kata do krova je proizašla iz nužnih sigurnosnih sektora za evakuaciju osoba s invaliditetom.

pročelje sivo narandžaste zgrade
Istake južnog pročelja s linearnim osvetljenjem i dinamička rasvjeta na istočnom pročelju. Foto Lj.M.

„Toranj“ iste boje koji se uzdiže nad novim sjevernim ulazom, nastao je zbog funkcionalnog zahtjeva za ostvarivanje pristupačnosti dizalom ravnom krovu zgrade RCK i krovu susjedne zgrade na koju se sa zapadne strane veže dogradnja, a viši je za jedan kat.

U svim horizontalnim komunikacijama RCK je izvedena oprema taktilnih ploha vođenja za slabovidne i slijepe osobe iako do sada u Školi nije bilo osoba s takvim invaliditetom ili drugih oblika smanjene pokretljivosti. Unutar akademisa na 2. katu je jedna pristupačna soba s pristupačnom kupaonicom.

U vrijeme pisanja ovog članka, izvedba zgrade je u završnoj fazi završnih radova i pred skorašnjim Blower door testom za ispitivanje zrakonepropusnosti ovojnice koji je obavezan prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada i termovizijskim snimanjem.

Autor teksta: red. prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh.

Popularno