Connect with us

Materijali

Je li važan odabir pločastog materijala u interijeru kako bi objekt ispunio zahtjeve za LEED certifikat?

Objavljeno

on

Odabir pločastog materijala u interijeru

Da, odabir pločastog materijala može biti važan faktor prilikom ispunjavanja zahtjeva za LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifikat, koji je globalno priznat standard za zelene i održive građevine. LEED certifikacija ocjenjuje i nagrađuje objekte za njihovu energetsku učinkovitost, upotrebu održivih materijala, kvalitetu unutarnjeg okoliša i druge ekološki prihvatljive prakse.

Kada je riječ o pločastim materijalima, nekoliko faktora može biti uzeto u obzir kako bi se ispunili zahtjevi LEED certifikacije:

Održivi izvori: Pločasti materijali koji su proizvedeni od održivih izvora, kao što su drvo iz šuma s održivim upravljanjem ili reciklirani materijali, mogu dobiti više bodova za LEED certifikaciju.

Niska emisija: Materijali koji imaju nisku emisiju štetnih kemikalija, kao što su formaldehid ili VOC (organske spojine visoke točke isparavanja), mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete unutarnjeg zraka. Odabir pločastih materijala s niskim ili nultim emisijama ovih tvari može vam donijeti bodove u kategoriji “Kvaliteta unutarnjeg okoliša”.

Recikliranje materijala: Upotreba pločastih materijala koji sadrže visok postotak recikliranih materijala može doprinijeti poboljšanju ocjene za “Materijale i resurse”. Takvi materijali smanjuju potrebu za eksploatacijom novih resursa i smanjuju ukupni ekološki otisak objekta.

Trajnost: Pločasti materijali koji su izdržljivi i otporni na habanje i oštećenja mogu produljiti životni vijek unutarnjeg prostora i smanjiti potrebu za zamjenom ili obnovom. Ovo može biti važno za postizanje bodova u kategoriji “Održivost objekta”.

Važno je napomenuti da postupak LEED certifikacije obuhvaća procjenu i uzimanje u obzir širokog spektra faktora, a odabir pločastih materijala je samo jedan od mnogih aspekata koji se uzimaju u obzir. Preporučuje se konzultirati se s ekspertima za LEED certifikaciju ili arhitektom koji je upoznat s postupkom kako biste se osigurali da se svi relevantni kriteriji ispune.

Popularno