Connect with us

Energetska efikasnost

Zašto su inženjeri okoliša neophodni za zelenu gradnju

Objavljeno

on

arhitekte grade model objekta

Da li zelena i održiva izgradnja zvuče kao nešto čime se bavite? Inženjeri okoliša su tajni sastojak koji sve skupa povezuje, a u ovom članku ćete saznati zašto su oni ključni za izgradnju zdravije i bolje budućnosti!

mlada ženska osoba ispred poslovnog panela
Ana Vladimir Senjic voditeljica projekata GREENiKA/ Foto: GREENiKA

Zeleni poslovi obuhvaćaju širok spektar različitih poslova u različitim sektorima i uključuju raznoliku radnu snagu. Često se njima bave osobe ženskog spola koje su na globalnom nivou često i pokretačice procesa implementacije poslova vezanih uz zelenu i digitalnu tranziciju.

Postoji niz različitih definicija tog termina, primjerice definicija Programa Ujedinjenih naroda za okoliš, Europske komisije ili Eurostata, a svima je zajednička ideja da moraju biti dobri za radnike kao i za okoliš. Predstavit ću stoga jedno od zanimanja koje pripada upravo ovoj kategoriji zelenih poslova.

urbana sredina s zelenim povrsima
Green city Namba Parks Osaka, Japan

Kao diplomirana inženjerka inženjerstva okoliša mogu reći da upravo ta struka predstavlja jednu od najbitnijih stručnih veza između čovjeka i okoliša. Multidisciplinarnost i briga prema svemu što nas okružuje zajednička je svim inženjerima okoliša. S naprednim znanjem iz prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina možemo i moramo učiniti puno toga neophodnog za ljude, okoliš i planet u cjelini, posebice u aktualnom vremenu kada svjedočimo brojnim procesima vezanim uz klimatske promjene, a koje su, kako znanstvenici tvrde – značajno ubrzanije upravo zbog djelovanja čovjeka, odnosno razvoja civilizacije u smjeru izrazitog konzumerizma i iznimne i nepovratne potrošnje prirodnih resursa.

zelena fasada
Zelena ventilisana fasada

Zvanje inženjerke inženjerstva okoliša stekla sam na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, koji je dio Sveučilišta u Zagrebu.

Geotehnički fakultet – GFV prije 10 godina ponudio je znanja za rješavanje zahtjevnih problematika u kojima je potrebno donijeti optimalno rješenje i surađivati s različitim strukama sagledavajući sve veća zagađenja u prirodi te globalne klimatske promjene. Fakultet obrazuje inženjere koji sa stečenim znanjem mogu doprinijeti u svim djelatnostima koje se bave „zelenim“ poslovima.

objekt s zelenom fasadom
Objekt s zelenom fasadom u gradu

Standard zanimanja „Inženjer okoliša“ upisan je u Registar zanimanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira čime Republika Hrvatska jamči potrebu i prepoznatljivost ovoga zanimanja na lokalnom tržištu rada, ali i u Europskoj Uniji, gdje je ovo zanimanje već više desetljeća uključeno u sva područja zelenog gospodarstva.

Geotehnički fakultet nudi prijediplomski sveučilišni studij Inženjerstva okoliša koji traje tri godine te diplomski studij Inženjerstvo okoliša koji traje dvije godine i uključuje smjerove Upravljanje okolišem, Upravljanje vodama te Geoinženjerstvo okoliša. Također, uveden je i doktorski studij Inženjerstvo okoliša koji je jedini studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Nakon završetka školovanja inženjeri okoliša spremi su upravljati okolišem na održiv način; izvoditi složene radnje i primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale u inženjerstvu okoliša; primijeniti legislative iz područja zaštite okoliša; koristiti napredna znanja prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša te sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata.

Inženjeri okoliša sa stečenim znanjem mogu doprinijeti u svim djelatnostima koje se bave „zelenim“ poslovima. Potrebu za inženjerima okoliša imaju građevinske, komunalne, projektantske i konzultantske tvrtke, certifikacijske institucije i tvrtke, tvrtke za opskrbu energijom i vodom, javni sektor, institucije lokalne i državne uprave, industrija i trgovina, ovlaštenici za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Ovisno o specijalizaciji prema kojoj se inženjer usmjerio, posao se, također, može pronaći i u centrima za gospodarenje otpadom, tvrtkama koje se bave pročišćavanjem otpadnih voda, eksploatacijskim poljima, industrijskim proizvodnim pogonima, tvrtkama koje razvijaju projekte obnovljivih izvora energije i drugima.

objekt sa zelenom fasadom
Objekt odrziva arhitektura i zelena fasada

Kao voditeljica projekata u poslovnom subjektu GREENiKA poslovno savjetovanje, susrećem se sa okolišnim izazovima, prvenstveno u graditeljskom sektoru, kojima je potrebno pristupiti sa inženjerske strane.

Zelena gradnja, dokazi održivosti u gradnji, EU projekti, kružno gospodarstvo, EU Zeleni plan i EU taksonomija su u središtu našeg poslovanja i zahtijevaju neprestano razvijanje i učenje te implementaciju u investicijskim projektima u Hrvatskoj.

Održivost zgrada koje gradimo, rekonstruiramo ili koristimo, bilo kao samostalnih cjelina ili zajedno s urbanim kvartovima, dokazujemo implementacijom DGNB međunarodnog sustava certificiranja.

Upravo rad na certifikaciji podrazumijeva angažman inženjera okoliša jer predstavlja izazov u kojem moraju sudjelovati svi dionici planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja objekta, ali i upravljanja tijekom cijelog životnog vijeka.

arhitekta gleda model stambenog objekta s zelenom povrsinom
Arhitekta studira model stambenog objekta s zelenom povrsinom

Također, DGNB sustav za certificiranje zgrada kroz šest kvaliteta koje su vrednuju – okolišna, ekonomska, sociokulturna i funkcionalna, tehnička kvaliteta te kvaliteta procesa i lokacije obuhvaća sve segmente nekog projekta odnosno zgrade, a upravo su to teme za koje su se inženjeri okoliša obrazovali.

arhitekta gleda u maketu sa solarnim panelima
Arhitekta planira razvoj obnovljivih izvora energije sa solarnim panelima

U današnjem vremenu svjesni smo važnosti „zelenog“ sektora za europski gospodarski razvoj, stoga ključnu ulogu kako bi se isti ubrzao kroz zelenu tranziciju imaju upravo inženjeri okoliša.

Inženjeri okoliša su jedno od ključnih zanimanja za osiguranje zelenije i održivije budućnosti!

Autor teksta: Ana Vladimir Senjić, voditeljica projekata GREENiKA poslovno savjetovanje

logo tvrtke Greeenika

GREENiKA, poslovno savjetovanje
Snježana Turalija
info@greenika.hr
www.greenika.hr

Popularno